Kurs: Kommuneregnskapet etter ny kommunelov trådte i kraft, digitale kurs

- Dag 1: 1. september 2020

- Dag 2: 8. september 2020

- Dag 3: 22. september 2020

Innhold dag 1:

Dette er første dag av en kursserie på 3 dager. Den første dagen fokuserer på økonomibestemmelsene i kommunelovens kapittel 14 med tilhørende forskrifter.

Innhold:

 • Finansielle måltall
 • Økonomireglement
 • Fullmakter
 • Budsjettstyring
 • Økonomiplanens og budsjettets innhold
 • Budsjett- og regnskapsoppstillinger
 • Låneformål
 • Garantier og
 • Årsavslutning

Innhold dag 2:

Dette er den andre dagen av en kursserie på 3 dager. Den andre dagen fokuserer på innholdet i forskriftene til ny kommunelov, og en praktisk forståelse av bestemmelsene inntatt i de nye forskriftene.

Innhold:

 • Forskrift 07.6.19 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.
 • Forskrift 18.11.19 nr. 1520 om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner
 • Forskrift 18.10.2019 nr. 1412 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner mv. (KOSTRA-forskriften)
 • Forskrift 11.12.2019 nr. 1731 om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften) og KOSTRA-veilederen for 2020

Innhold dag 3:

Dette er den tredje dagen av en kursserie på 3 dager. Den tredje dagen vil omhandle spesielle temaer.

Innhold:

 • Gjennomgang av regnskapsstanarden konsolidert regnskap i sin helhet
 • Utlån
 • Oppgavefellesskap/interkommunale politiske råd
 • Lån
 • Skille drift/investering
 • Mv.

Målgruppe:
Kurset er særlig tilrettelagt for de som arbeider med økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap.

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Praktisk info
Du trenger en PC/Mac med innebygd kamera/lyd og internetttilgang. Vi sender deg en lenke med tilgang til kurset på e-post i forkant.

Tilgang til nettundervisning kan kun brukes av én person. Er dere flere i organisasjonen som ønsker å følge samme kurs, må dette bestilles per ansatt.

Kurspris:

Ved deltakelse 1 dag:
Medlemmer kr. 2 300,-
Ikke-medlemmer kr. 2 500,-

Ved deltakelse 2 dager:
Medlemmer kr. 4 600,-
Ikke-medlemmer kr. 5 000,-

Ved deltakelse 3 dager:
Medlemmer kr. 6 500,-
Ikke-medlemmer kr. 7 000,-

Påmeldingsfrist:
20. august 2020
NB: Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.

Kurstid:
1. september 2020, kl. 09.00 – 14.00
8. september 2020, kl. 09.00 – 14.00
22. september 2020, kl. 09.00 – 14.00

Det digitale møterommet åpner 15 minutter før forelesningen. Vi anbefaler å beregne god tid til oppkobling.

NKK-godkjent regnskapsfører

Hver kursdag teller som 1 dag etterutdanning for de som er NKK-godkjent regnskapsfører.

NKK-godkjent regnskapsfører - 1 dag

Påmelding:

Ny e-postadresse etter kommunesammenslåing?
Hvis du har brukerprofil hos oss fra tidligere, men fått ny e-postadresse pga kommunesammenslåing, er det fint om du sender oss en e-post, så skal vi bytte adressen for deg. Da beholder du kursbevisene fra tidligere kurs.


 

Fyll ut skjema nedenfor

Kursdag 1, 1. september 2020
Kursdag 2, 8. september 2020
Kursdag 3, 22. september 2020
Alle kursdager

Ja
Nei

Info: Vi sender faktura i EHF-format til alle som er registrert i ELMA-registeret.Rull til toppen