Kurs: Kommuneregnskapet etter ny kommunelov trådte i kraft, digitale kurs

- Dag 1: 1. september 2020

- Dag 2: 8. september 2020

- Dag 3: 22. september 2020

Innhold dag 1:

Dette er første dag av en kursserie på 3 dager. Den første dagen fokuserer på økonomibestemmelsene i kommunelovens kapittel 14 med tilhørende forskrifter.

Innhold:

 • Finansielle måltall
 • Økonomireglement
 • Fullmakter
 • Budsjettstyring
 • Økonomiplanens og budsjettets innhold
 • Budsjett- og regnskapsoppstillinger
 • Låneformål
 • Garantier og
 • Årsavslutning

Innhold dag 2:

Dette er den andre dagen av en kursserie på 3 dager. Den andre dagen fokuserer på innholdet i forskriftene til ny kommunelov, og en praktisk forståelse av bestemmelsene inntatt i de nye forskriftene.

Innhold:

 • Forskrift 07.6.19 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.
 • Forskrift 18.11.19 nr. 1520 om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner
 • Forskrift 18.10.2019 nr. 1412 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner mv. (KOSTRA-forskriften)
 • Forskrift 11.12.2019 nr. 1731 om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften) og KOSTRA-veilederen for 2020

Innhold dag 3:

Dette er den tredje dagen av en kursserie på 3 dager. Den tredje dagen vil omhandle spesielle temaer.

Innhold:

 • Gjennomgang av regnskapsstanarden konsolidert regnskap i sin helhet
 • Utlån
 • Oppgavefellesskap/interkommunale politiske råd
 • Lån
 • Skille drift/investering
 • Mv.

Målgruppe:
Kurset er særlig tilrettelagt for de som arbeider med økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap.

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Praktisk info
Du trenger en PC/Mac med innebygd kamera/lyd og internetttilgang. Vi sender deg en lenke med tilgang til kurset på e-post i forkant.

Tilgang til nettundervisning kan kun brukes av én person. Er dere flere i organisasjonen som ønsker å følge samme kurs, må dette bestilles per ansatt.

Kurspris:

Ved deltakelse 1 dag:
Medlemmer kr. 2 300,-
Ikke-medlemmer kr. 2 500,-

Ved deltakelse 2 dager:
Medlemmer kr. 4 600,-
Ikke-medlemmer kr. 5 000,-

Ved deltakelse 3 dager:
Medlemmer kr. 6 500,-
Ikke-medlemmer kr. 7 000,-

Påmeldingsfrist:
20. august 2020
NB: Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.

Kurstid:
1. september 2020, kl. 09.00 – 14.00
8. september 2020, kl. 09.00 – 14.00
22. september 2020, kl. 09.00 – 14.00

Det digitale møterommet åpner 15 minutter før forelesningen. Vi anbefaler å beregne god tid til oppkobling.

NKK-godkjent regnskapsfører

Hver kursdag teller som 1 dag etterutdanning for de som er NKK-godkjent regnskapsfører.

NKK-godkjent regnskapsfører - 1 dag

Påmelding:

Ny e-postadresse etter kommunesammenslåing?
Hvis du har brukerprofil hos oss fra tidligere, men fått ny e-postadresse pga kommunesammenslåing, er det fint om du sender oss en e-post, så skal vi bytte adressen for deg. Da beholder du kursbevisene fra tidligere kurs.


Påmeldingen er stengt!


Rull til toppen