Kommuneregnskapet etter ny kommunelov trådte i kraft dag 2

- Gardermoen 8. september 2020

Dette er den andre dagen av en kursserie på 3 dager. Den andre dagen fokuserer på innholdet i forskriftene til ny kommunelov, og en praktisk forståelse av bestemmelsene inntatt i de nye forskriftene.

Innhold:

  • Forskrift 07.6.19 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.
  • Forskrift 18.11.19 nr. 1520 om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner
  • Forskrift 18.10.2019 nr. 1412 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner mv. (KOSTRA-forskriften)
  • Forskrift 11.12.2019 nr. 1731 om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften) og KOSTRA-veilederen for 2020

Målgruppe:
Kurset er særlig tilrettelagt for de som arbeider med økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Pris

Medlemmer:

Kurspris kr. 2 995,-
(Kursavgift: kr. 2 300,-. Dagpakke, kr. 695,-)

Ikke-medlemmer

Kurspris dagdeltakelse kr. 3 195,-
(Kursavgift: kr. 2 500,-. Dagpakke, kr. 695,-)

Kurstid

8. september 2020, kl. 10.00 – 15.30

Sted
Gardermoen, Thon Hotel Oslo Airport

Påmeldingsfrist

22. juni 2020
NB: Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.

Etterutdanning

Kurset oppfyller kravet til etterutdanning for revisorer og regnskapsførere med 5,5.

NKK-godkjent regnskapsfører - 1 dag

Påmelding:

Ny e-postadresse etter kommunesammenslåing?
Hvis du har brukerprofil hos oss fra tidligere, men fått ny e-postadresse pga kommunesammenslåing, er det fint om du sender oss en e-post, så skal vi bytte adressen for deg. Da beholder du kursbevisene fra tidligere kurs.


 

Fyll ut skjema nedenfor

Ja
Nei

Info: Vi sender faktura i EHF-format til alle som er registrert i ELMA-registeret.Bestillinger

 

Fyll ut skjema nedenfor

Ja
Nei

Info: Vi sender faktura i EHF-format til alle som er registrert i ELMA-registeret.


Rull til toppen