Kommuneregnskapet etter ny kommunelov trådte i kraft dag 1

- Gardermoen 1. september 2020

Dette er første dag av en kursserie på 3 dager. Den første dagen fokuserer på økonomibestemmelsene i kommunelovens kapittel 14 med tilhørende forskrifter.

Innhold:

  • Finansielle måltall
  • Økonomireglement
  • Fullmakter
  • Budsjettstyring
  • Økonomiplanens og budsjettets innhold
  • Budsjett- og regnskapsoppstillinger
  • Låneformål
  • Garantier og
  • Årsavslutning

Målgruppe:
Kurset er særlig tilrettelagt for de som arbeider med økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap.

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Pris

Medlemmer:

Kurspris kr. 2 995,-
(Kursavgift: kr. 2 300,-. Dagpakke, kr. 695,-)

Ikke-medlemmer

Kurspris dagdeltakelse kr. 3 195,-
(Kursavgift: kr. 2 500,-. Dagpakke, kr. 695,-)

Kurstid

1. september 2020, kl. 10.00 – 15.30

Sted
Gardermoen, Thon Hotel Oslo Airport

Påmeldingsfrist

22. juni 2020
NB: Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.

Etterutdanning

Kurset oppfyller kravet til etterutdanning for revisorer og regnskapsførere med 5,5.

NKK-godkjent regnskapsfører - 1 dag

Påmelding:

Ny e-postadresse etter kommunesammenslåing?
Hvis du har brukerprofil hos oss fra tidligere, men fått ny e-postadresse pga kommunesammenslåing, er det fint om du sender oss en e-post, så skal vi bytte adressen for deg. Da beholder du kursbevisene fra tidligere kurs.


 

Fyll ut skjema nedenfor

Ja
Nei

Info: Vi sender faktura i EHF-format til alle som er registrert i ELMA-registeret.Bestillinger

 

Fyll ut skjema nedenfor

Ja
Nei

Info: Vi sender faktura i EHF-format til alle som er registrert i ELMA-registeret.


Rull til toppen