Kommunale krav, legalpant

5.
desember 2023

Innhold:

Kurset gir en gjennomgang av ulike kommunale krav, både privatrettslige og offentligrettslige, og en opplæring i legalpant

  • Hjemler for ulike krav
  • Hvem som er ansvarlig for å betale kravene
  • Hvordan kravene innfordres
  • Hva legalpant er, og hvordan vi håndterer krav som er sikret med legalpant
  • Bortfall av legalpant, hva som skjer med kravet

Foreleser:
Advokat Tone Thomassen har lang erfaring innen innfordring. Hun har blant annet vært advokat i et av landets største inkassoforetak, og var med å etablere Inkassoklagenemnda i 2003, hvor hun arbeidet som sekretariatsleder i 3 år. Tone driver egen advokatpraksis i Larvik, og arbeider i all hovedsak med forretnings – og pengekravsjuss, herunder innfordring og konkurs. I den forbindelse gir hun blant annet utstrakt rådgivning til en rekke av inkassoforetakene og deres kunder i hele landet. Hun har også lang erfaring med kurs og foredragsvirksomhet innenfor sitt spesialområde.

Samarbeid:
Kurset er et samarbeid mellom Banqsoft, Advokat Tone Thomassen og NKK.

Andre aktuelle arrangement: