Introduksjon i innfordring av forfalte fordringer

7.
april 2022

Kurset gir deg en overordnet innføring i prosessen med å innfordre utestående fordringer.

  • Litt om inkassoloven
  • Fremgangsmåten ved en inkassoprosess 
  • Hvilke varsler som må sendes, hva de skal inneholde, og hvordan de skal sendes, – og hva gjør vi når vi ikke finner skyldner?  
  • Hvilke gebyrer som kan kreves av skyldner og når gebyr kan kreves
  • Inngåelse av avdragsordninger 
  • En overordnet beskrivelse av stegene i en rettslig prosess, – ved tvangsfullbyrdelse via namsmannen/som særnamsmann og behandling i forliksrådet.

Det blir en grundig gjennomgang av terminologien, eller «stammespråket» knyttet til de enkelte emnene.

Foreleser 
Advokat Tone Thomassen har lang erfaring innen innfordring. Hun har blant annet vært advokat i et av landets største inkassoforetak, og var med å etablere Inkassoklagenemnda i 2003, hvor hun arbeidet som sekretariatsleder i 3 år. Tone driver egen advokatpraksis i Larvik, og arbeider i all hovedsak med forretnings – og pengekravsjuss, herunder innfordring og konkurs. I den forbindelse gir hun blant annet utstrakt rådgivning til en rekke av inkassoforetakene og deres kunder i hele landet. Hun har også lang erfaring med kurs og foredragsvirksomhet innenfor sitt spesialområde.

Samarbeid:
Kurset er et samarbeid mellom Banqsoft, Tone Thomassen og NKK.

Andre aktuelle arrangement: