Innføring i kommuneregnskap

– Digitalt kurs 6. og 7. oktober 2020

I dette kurset får du en grunnleggende innføring i kommuneregnskap.

Innhold:

Hovedprinsippene i det kommunale regnskapet

 • Det finansielt orienterte regnskapet
 • Handlingsregler
 • God kommunal regnskapsskikk
 • Økonomibestemmelsene
 • Forholdet til budsjettet og rammer

Kommunale regnskapsprinsipper

 • Arbeidskapitalprinsippet
 • Anordningsprinsippet
 • Brutto prinsippet
 • Beste estimat

Regnskapsrapporter

 • Driftsregnskapet
 • Investeringsregnskapet
 • Balansen
 • Obligatoriske oppstillinger og opplysninger i økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet

Mer om investeringsregnskapet

 • Hva skal bokføres i investeringsregnskapet og til hvilket beløp?
 • Lånefinansiering av investeringer
 • Finansieringsinntekter

Balanseposter

 • Den kommunale balanseinndelingen
 • Klassifisering og måling av eiendeler og gjeld

Oversikt over fond

 • Ubundne fond
 • Bundne fond
 • Avsetning og bruk av fond
 • Regnskapsmessig overskudd/underskudd

Spesielle emner

 • Spesielle posteringer
 • Avskrivinger
 • Avdrag
 • Utlån
 • Garantier

Årsavslutningen

 • Avslutning av årsregnskapet

KOSTRA

 • Bakgrunn og formål
 • Funksjonskontoplan
 • Artskontoplan

Målgruppe
Nyansatte som jobber med regnskap og de som har liten bakgrunn med kommunalt regnskap

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Praktisk info
Du trenger en PC/Mac med innebygd kamera/lyd og internetttilgang. Vi sender deg en lenke med tilgang til kurset på e-post i forkant.

Tilgang til nettundervisning kan kun brukes av én person. Er dere flere i organisasjonen som ønsker å følge samme kurs, må dette bestilles per ansatt.

Kurspris:
Medlemmer kr. 3 050,-
Ikke-medlemmer kr. 3 250,-

Kurstid:
6. oktober 2020, kl. 09.00 – 15.00
7. oktober 2020, kl. 12.00 – 16.00

Det digitale møterommet åpner 15 minutter før forelesningen. Vi anbefaler å beregne god tid til oppkobling.

Påmeldingsfrist:

22. september 2020
NB: Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.

NKK-godjent regnskapsfører

NKK-godkjent regnskapsfører - 1 dag

Påmelding:

Ny e-postadresse etter kommunesammenslåing?
Hvis du har brukerprofil hos oss fra tidligere, men fått ny e-postadresse pga kommunesammenslåing, er det fint om du sender oss en e-post, så skal vi bytte adressen for deg. Da beholder du kursbevisene fra tidligere kurs.


Påmeldingen er stengt!


Rull til toppen