Innføring i kommuneregnskap

22.
mars 2022

I dette kurset får du en grunnleggende innføring i kommuneregnskap.

Innhold:

Kommuneregnskapet

 • Hva kjennetegner dette regnskap?
 • Regelverket
 • Rammeverket

Årsregnskapet med årsberetning

 • Obligatoriske oppstillingsplaner
 • Vurderingsregler
 • Årsavslutning med strykninger
 • Avstemninger
 • Konsolidert regnskap

Spesielle emner

 • Spesielle posteringer
 • Kapitalkonto
 • Pensjon

KOSTRA

 • Bakgrunn og formål
 • Funksjonskontoplan
 • Artskontoplan
 • Hva kan vi bruke KOSTRA tall til?

Målgruppe:
Nyansatte som jobber med regnskap og de som har liten bakgrunn med kommunalt regnskap.

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Andre aktuelle arrangement: