Innføring i kommuneregnskap

7.
april 2021

Innhold:

Rammeverket

 • Mål med kommunal økonomiforvaltning
 • Regnskapsprinsipper
 • Kvalitetskrav
 • God kommunal regnskapsskikk

Kommunelovens økonomibestemmelser

 • Handleevne over tid
 • Finansielle måltall
 • Lånebestemmelsene
 • Bestemmelser om økonomiplan, budsjett, årsregnskap og årsberetning
 • Finansforvaltning

Årsregnskapet med årsberetning

 • Obligatoriske oppstillingsplaner
 • Vurderingsregler
 • Årsavslutning med strykninger
 • Krav til årsberetningens innhold
 • Konsolidert regnskap

Internkontroll

 • Hold orden i ditt eget hus

Spesielle emner

 • Spesielle posteringer
 • Utlån
 • Pensjon

KOSTRA

 • Bakgrunn og formål
 • Funksjonskontoplan
 • Artskontoplan

Målgruppe:

Nyansatte som jobber med regnskap og de som har liten bakgrunn med kommunalt regnskap

Foreleser:

Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Andre aktuelle arrangement: