Innfordring overfor umyndige og ektefellers gjeldsansvar

14.
februar 2023

Innhold:

En gjennomgang av vergemålsloven regler om rettslig handleevne for mindreårige og for personer under vergemål

  • Hvem skal avkreves for kravet – den mindreårige eller foresatte?
  • Utenrettslig og rettslig innfordring overfor mindreårige

Reglene for når en ektefelle kan inngå avtaler som forplikter den andre.

Innfordring i praksis i slike tilfeller.

Foreleser 
Advokat Tone Thomassen har lang erfaring innen innfordring. Hun har blant annet vært advokat i et av landets største inkassoforetak, og var med å etablere Inkassoklagenemnda i 2003, hvor hun arbeidet som sekretariatsleder i 3 år. Tone driver egen advokatpraksis i Larvik, og arbeider i all hovedsak med forretnings – og pengekravsjuss, herunder innfordring og konkurs. I den forbindelse gir hun blant annet utstrakt rådgivning til en rekke av inkassoforetakene og deres kunder i hele landet. Hun har også lang erfaring med kurs og foredragsvirksomhet innenfor sitt spesialområde.

Samarbeid:
Kurset er et samarbeid mellom Banqsoft, Advokat Tone Thomassen og NKK.

Andre aktuelle arrangement: