Innfordring av kommunale krav, fra kravet oppstår til betaling skjer

– Gardermoen 17. september 2019

 

Innhold:

  • En gjennomgang av inkassolovens regler for utenrettslig innfordring av kommunale fakturakrav ved egeninkasso og ved bruk av eksternt inkassoforetak.
  • Behandling av omtvistede krav
  • Tvangsfullbyrdelse – etablering av lønnstrekk og utleggspant
    • Via særnamsmann
    • Via namsmannen
  • Behandling i forliksrådet
  • Foreldelse

Målgruppe
Passer for de som ønsker en generell innføring av regler for innfordring.

Foreleser
Advokat Tone Thomassen har lang erfaring innen innfordring. Hun har blant annet vært advokat i et av landets største inkassoforetak, og var med å etablere Inkassoklagenemnda i 2003, hvor hun arbeidet som sekretariatsleder i 3 år. Tone driver egen advokatpraksis i Larvik, og arbeider i all hovedsak med forretnings – og pengekravsjuss, herunder innfordring og konkurs. I den forbindelse gir hun blant annet utstrakt rådgivning til en rekke av inkassoforetakene og deres kunder i hele landet. Hun har også lang erfaring med kurs og foredragsvirksomhet innenfor sitt spesialområde.

Pris

Medlemmer:
Kurspris  kr. 2 880,-
(Kursavgift: kr. 2 250,-. Dagpakke, kr. 630,-) 

Ikke-medlemmer
Kurspris kr. 3 080,-(Kursavgift: kr. 2 450,-. Dagpakke, kr. 630,-)

Kurstid
17. september 2019, kl. 10.00 – 15.30

Påmeldingsfrist
20. juni 2019

Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.

NKK-godkjent regnskapsfører

NKK-godkjent regnskapsfører - 1 dag

Bestillinger

 

Ja
Nei

Info: Vi sender faktura i EHF-format til alle som er registrert i ELMA-registeret.

Jeg har lest og godkjent betingelser og vilkår for kurs og konferanser