Hvordan arbeide med saker i rødt løp

– Gardermoen 6. november 2019

Kurset har fokus på håndtering av saker i rødt løp. Vi vil gi tips til hva man kan gjøre i saker som ikke følger det ordinære løpet i Sofie.
Kurset er ment for saksbehandlere med noe erfaring.  

Innhold:

Kurset består av tre deler.

Del 1: Kartlegging av skyldner og dennes omgangskrets
I denne delen vil vi gi tips om hvordan man kan bruke sjekklister for å innhente informasjon. Vi vil også ta for oss hvordan informasjon kan innhentes, og hvilke kilder til informasjon som kan være nyttige. Deretter vil vi snakke om hvordan informasjonen kan benyttes til å kartlegge skyldners historikk, samt nærståendes historikk. Vi vil også gi tips om hvordan man kan benytte informasjonen som er innhentet ved valg av strategi.

Del 2: Skatteoppkreverens virkemidler
Denne delen av kurset gir en kort gjennomgang av hvilke virkemidler skatteoppkreverne kan bruke i innfordringsarbeidet. Deretter vi vi gå nærmere inn på enkelte av virkemidlene som kan være aktuelle i «rødt løp-saker». Vi vil blant annet se på hva som kan oppnås ved konkursåpning, herunder omstøtelse og avdekking av proforma ledelse. Vi vil også se på arrest.

Del 3: Oversikt over andre etaters virkemidler
Noen ganger kan ikke saker løses ved bruk av våre egne virkemidler. Kursets del tre gir en innføring i hvilke virkemidler andre etater har, og hvor man kan finne informasjon om dette. Del tre vil også gi informasjon om hvordan andre etaters virkemidler kan benyttes.

Timeplan:
09:00 – 09:10: Introduksjon
09:10 – 09:50: Del 1: Kartlegging av skyldner og omgangskrets
10:00 – 10:45: Del 1: Kartlegging av skyldner og omgangskrets fortsetter
10:55 – 11: 30: Del 2: Hvilke virkemidler har skatteoppkreverne
11:30 – 12:15: Lunsj
12:15 – 13:00: Hvilke virkemdiler har skatteoppkreverne fortsetter
13:15 – 14:00: Oversikt over andre etaters virkemider
14:15 – 15:00: Oversikt over andre etaters virkemidler fortsetter

Målgruppe:
Kurset er ment for saksbehandlere med noe erfaring.

Foreleser:
Ansatte ved Oslo kemnerkontor

Pris

Medlemmer:
Kurspris  kr. 2 880,-
(Kursavgift: kr. 2 250,-. Dagpakke, kr. 630,-) 

Ikke-medlemmer
Kurspris kr. 3 080,-
(Kursavgift: kr. 2 450,-. Dagpakke, kr. 630,-)

Kurstid
6. november 2019, kl. 10.00 – 15.30

Påmeldingsfrist
4. oktober 2019

Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.

Bestillinger

 

Ja
Nei

Info: Vi sender faktura i EHF-format til alle som er registrert i ELMA-registeret.

Jeg har lest og godkjent betingelser og vilkår for kurs og konferanser