Grunnleggende kurs i regnskap og skatt - for kommunale selskaper som er skattepliktige

- Gardermoen 14. mai 2020

Innhold:

  • Forklare hvorfor utsatt skatt oppstår, og hvordan skatter skal regnskapsføres
  • Vite hva midlertidige og permanente forskjeller er
  • Kunne forklare hva som menes med skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller, og hvorfor de gir opphav til utsatte skatteforpliktelser og utsatte skattefordeler
  • Kunne angi den korrekte sammenhengen mellom skattekostnaden, betalbar skatt og årets endring utsatt skatt og forklare hva beregningsgrunnlaget for disse tre skattepostene er
  • Kjenne til de vanligste reglene som skaper midlertidige forskjeller, og kunne gi enkelte eksempler på permanente forskjeller
  • Forstå hvorfor regnskapsmessig resultat før skatt kan bli forskjellig fra skattemessig resultat

Målgruppe:
Kurset er særlig tilrettelagt for de som fører regnskap for skattesubjekter som AS mv., revisorer og andre som ønsker å kunne reglene for beregning av skatt og forholdet mellom skatteloven og regnskapsloven.


Foreleser:

Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Pris

Medlemmer:

Kurspris kr. 2 995,-
(Kursavgift: kr. 2 300,-. Dagpakke, kr. 695,-)

Ikke-medlemmer

Kurspris dagdeltakelse kr. 3 195,-
(Kursavgift: kr. 2 500,-. Dagpakke, kr. 695,-)

Kurstid

14. mai 2020, kl. 10.00 – 15.30

Sted
Gardermoen, Thon Hotel Oslo Airport

Påmeldingsfrist

7. april 2020
NB: Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.

Etterutdanning

Kurset oppfyller kravet til etterutdanning for revisorer og regnskapsførere med 5,5.

NKK-godkjent regnskapsfører - 1 dag

Påmelding:

Arrangementet er avlyst

Rull til toppen