Grunnleggende KOSTRA

12.
april 2023

Kurset er grunnleggende og skal gi en forståelse for hva KOSTRA er og hvilke grunnleggende sammenhenger som er viktige for å oppnå god kvalitet på KOSTRA-data.

Innholdet i kurset:

 • En kort innledning om lover, forskrifter og veiledere for KOSTRA.
 • Generelt om KOSTRA (hva er KOSTRA og hvorfor er det viktig)
 • KOSTRA art
  • Definisjoner, grupperinger og prinsipper for artsinndelingen
  • Forholdet mellom internkontoplanen og eksternkontoplanen
  • Gjennomgang av artene
 • KOSTRA funksjon
  • Definisjon av funksjonsbegrepet og prinsipper for funksjonsfordeling
  • Fokus på en rekke funksjoner (gjerne etter innspill fra kursdeltakerne)
  • Fordelingsproblematikk – med konkrete eksempler
 • SSB statistikken – se på noen nøkkeltall
 • Spørretime

Kursdeltakerne skal sitte igjen med en helhetlig forståelse av hvordan kommunens/fylkeskommunens KOSTRA-rapportering blir til statistikk og hvordan denne statistikken framstår. Det er tid til spørsmål og innspill fra kursdeltakerne.

Målgruppe:
Ledere, mellomledere og merkantile som har oppgaver innenfor en eller flere av disse fagområdene

 • kontere/attestere/anvise utgiftsbilag og/eller lønnsbilag
 • kontere inntekter (bestemme inntektsføring via fakturasystem)
 • avgi økonomirapport, benytte KOSTRA-data i saksframstilling, m.m.

Dette er et grunnleggende kurs som egner seg for nyansatte, men også for de som ønsker å bli tryggere. Kurset vil bidra til at kursdeltakeren ser helheter og sammenhenger – for sitt fagområde/virksomhetsområde og for hele kommunen.

Foreleser:

Svein Henry Berdal er nå assisterende kommunedirektør/økonomisjef i Orkland kommune i Trøndelag, en kommune med 18.700 innbyggere. Han har utdannelse fra Høgskolen i Sør-Trøndelag, øk/ad linjen og har tatt tilleggsutdannelse innen kommunal økonomi og innkreving. Berdal er leder i NKK og GKRS. Berdal ble kåret til Sticos og NKK sin pris – Årets kommunaløkonom i 2022.

Andre aktuelle arrangement: