Grunnkurs i finans

Nettkurs for de som jobber med finans i en kommune eller fylkeskommune.

Er du kommunedirektør, økonomisjef eller finansrådgiver i en kommune, fylkeskommune, kommunalt foretak eller interkommunalt selskap?

Sitter du alene med ansvaret? Det er store summer i lånegjeld og likviditet, men du jobber ikke med det hver dag?

Mottar du søknader på kommunale garantier med jevne mellomrom som skal til politisk behandling?

Ringer det banker eller andre som skal selge dere produkter du ikke har hørt om?

Er du ny på fagområdet, og har behov for opplæring?

Har du jobbet lenge med økonomi og finans, men kunne tenkt deg oppfriskning?

Da har du kommet til rett sted.

Etter dette kurset kan du lage en god strategi på finansforvaltningen tilpasset din kommune. Du vil kunne ta gode valg på bakgrunn av kommunes økonomi, størrelse og kompleksitet. Du vet hva de mest brukte produktene er, og risikoen knyttet til dem.

Innhold

Modul 1: Innledning

I denne modulen snakker vi om kommuneloven, forskrift, regnskapsstandarder, begreper og rentemarkedet.

 • Kommunelov
 • Forskrift
 • Regnskapsstandard
 • Begreper
 • Rentemarkedet

Modul 2: Likviditetesstyring

I denne modulen tar vi for oss definisjonen på kort og lang likviditet. Vi snakker om de mest brukte produktene kommuner bruker, og når vi ikke bør ta dem i bruk.

 • Kort likviditet
 • Lang likviditet
 • Bankkonto med og uten binding
 • Obligasjoner og sertifikater
 • Pengemarkedsfond
 • Obligasjonsfond
 • Aksjer
 • Aksjefond
 • Egenkapitalbevis
 • Andre produkter
 • Referanseindeks

Modul 3: Gjeldsforvaltning

Denne modulen handler om gjeldsforvaltning. Det blir snakk om begreper, renteberegningsmetoder, avdrag og gebyrer. Til slutt ser vi på hvordan du går ut i markedet hvis det er aktuelt for din kommune.

 • Begreper
 • Garantisøknad
 • Renteberegningsmetoder
 • Avdrag på lån
 • Gebyr til sertifikat- og obligasjonslån
 • Hvordan gå ut i markedet
 • Regnskapsføring av lånegjeld, avdrag og rentesikring

Modul 4: Kommunale garantier

Siden det i ny forskrift er tatt inn om kommunale garantier, var det naturlig å snakke om det i dette kurset. Det er forskjell på kommunene i hvor stor grad dette verktøyet brukes. Uansett om du har en sak i skuddåret eller jevnlig, så er det formkrav til saksfremlegg, vedtak og oppfølging. Vi kommer med noen tips til hvordan kommunen bør rigges når det gjelder kommunale garantier.

 • Begreper
 • Saksfremlegg og vedtak
 • Statlig godkjenning
 • Kommunedirektørens ansvar
 • Mislighold av garantiansvar

Modul 5: Risiko

Vi kan ikke ha et kurs i finans uten å ta med risiko som en av modulene. Hvilke risiko må du håndtere, og hvordan minimere du det?

 • Markedsrisiko
 • Kredittrisiko
 • Renterisiko
 • Valutarisiko
 • Refinansieringsrisiko
 • Likviditetsrisiko
 • Risiko med bankkonto med binding (høyrentekonto)
 • Risiko med pengemarkedsfond og obligasjonsfond
 • Risiko med aksjer

Modul 6: Strategi, budsjettering og rapportering

Denne modulen er den mest spennende, for det er her vi skal implementere alt vi har lært. Hvilke strategi skal du gå for? Risikoprofil? Hvordan legger vi opp rutinene? Hvordan gjør vi det med rapportering? Snart er det tid for budsjettering, hva må du huske på?

 • Finans- og garantireglement
 • Administrative rutiner
 • Finansrapporter
 • Risikoprofil likviditet
 • Risikoprofil gjeldsforvaltning
 • Budsjettering

Se introduksjon til kurset

Pris

Kr. 6 000,- per bruker.