God inkassoskikk og tvistehåndtering

24.
august 2022

Kurset gir en grundig gjennomgang av hvordan vi skal behandle skyldner, og hvordan vil skal håndtere innsigelser til kravet.

  • Hva betyr den rettslige standarden «god inkassoskikk»
  • Hva sier loven og forarbeidene?
  • Eksempler fra Finansklagenemnda inkasso og Finanstilsynet
  • Konsekvenser ved brudd på god inkassoskikk
  • Saksbehandlingen når skyldner har innsigelser til kravet, konsekvenser for gebyrberegningen, og veien videre
  • Forliksrådet

Foreleser 
Advokat Tone Thomassen har lang erfaring innen innfordring. Hun har blant annet vært advokat i et av landets største inkassoforetak, og var med å etablere Inkassoklagenemnda i 2003, hvor hun arbeidet som sekretariatsleder i 3 år. Tone driver egen advokatpraksis i Larvik, og arbeider i all hovedsak med forretnings – og pengekravsjuss, herunder innfordring og konkurs. I den forbindelse gir hun blant annet utstrakt rådgivning til en rekke av inkassoforetakene og deres kunder i hele landet. Hun har også lang erfaring med kurs og foredragsvirksomhet innenfor sitt spesialområde.

Samarbeid:
Kurset er et samarbeid mellom Banqsoft, Advokat Tone Thomassen og NKK.

Andre aktuelle arrangement: