Gjennomgang av rammeverket

23.
mai 2023

Innhold:

  • Hva er et rammeverk?
  • Hvilket formål har rammeverket for kommuneregnskapet, og hva regulerer dette?
  • Gjennomgang av regnskapsprinsipper
  • Handlingsreglene
  • Tilgang og bruk av midler
  • Kvalitetskravene til kommuneregnskapet
  • Gjensidige og ensidige transaksjoner

Målgruppe:
Økonomi- og regnskapsmedarbeidere og revisorer.

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Andre aktuelle arrangement: