Gjeldsordning for privatpersoner

6.
desember 2022

Kurset gir en gjennomgang av vilkårene for, og prosessen for åpning av frivillig og tvungen gjeldsordning

  • Vilkårene for åpning av gjeldsforhandling
  • Gjeldsordningsprosessen
  • Hvilke krav som inngår i en gjeldsordning, og hva som holdes utenfor, mulighet for tvangsfullbyrdelse
  • Hva skyldner kan beholde – livsoppholdssatsen
  • Endring og oppheving – «støtende kriteriet» – bred gjennomgang av rettspraksis

Foreleser 
Advokat Tone Thomassen har lang erfaring innen innfordring. Hun har blant annet vært advokat i et av landets største inkassoforetak, og var med å etablere Inkassoklagenemnda i 2003, hvor hun arbeidet som sekretariatsleder i 3 år. Tone driver egen advokatpraksis i Larvik, og arbeider i all hovedsak med forretnings – og pengekravsjuss, herunder innfordring og konkurs. I den forbindelse gir hun blant annet utstrakt rådgivning til en rekke av inkassoforetakene og deres kunder i hele landet. Hun har også lang erfaring med kurs og foredragsvirksomhet innenfor sitt spesialområde.

Samarbeid:
Kurset er et samarbeid mellom Banqsoft, Advokat Tone Thomassen og NKK.

Andre aktuelle arrangement: