Forslag om modernisering av Tvangsfullbyrdelsesloven – endringer i reglene for utleggstrekk

31.
mai 2023

Innhold:

Det er kommet et høringsnotat (Høring av modernisering av regelverket for innkreving) som foreslår endringer i reglene for etablering og administrering av utleggstrekk, både for privat og offentlig innkreving.

Forslaget innebærer  store endringer for deg som driver med innfordring, og kurset gir en gjennomgang av de viktigste endringene som foreslås

  • Gjennomgang av forslag om samordning av behandling av utleggstrekk
    • Høringsnotat om modernisering av tvangsfullbyrdelsesloven
    • Høringsnotat om ny lov: Innkrevingsloven, – om samordning og administrering av utleggstrekk

Les dokumenter fra Finansdepartementet:

Foreleser:
Advokat Tone Thomassen har lang erfaring innen innfordring. Hun har blant annet vært advokat i et av landets største inkassoforetak, og var med å etablere Inkassoklagenemnda i 2003, hvor hun arbeidet som sekretariatsleder i 3 år. Tone driver egen advokatpraksis i Larvik, og arbeider i all hovedsak med forretnings – og pengekravsjuss, herunder innfordring og konkurs. I den forbindelse gir hun blant annet utstrakt rådgivning til en rekke av inkassoforetakene og deres kunder i hele landet. Hun har også lang erfaring med kurs og foredragsvirksomhet innenfor sitt spesialområde.

Samarbeid:
Kurset er et samarbeid mellom Banqsoft, Advokat Tone Thomassen og NKK.

Andre aktuelle arrangement: