Forberedelse årsavslutning

9.
november 2022

På dette digitale kurset vil følgende temaer bli gjennomgått med gode praktiske eksempler:

  • Hvilke arbeidsoppgaver bør du begynne med først og hva bør du gjøre til slutt i en årsavslutning?
  • Hvilke avstemninger kan gjøres nå for å unngå feil i regnskapsmessige sammenhenger i årsavslutningen
  • Hvilke forberedelser kan gjøres før 31.12 angående dokumentasjonen av balansen
  • Hvilke temaer som skal inn i årsberetningen og hva som kan forberedes før 31.12
  • Gjennomgang av de obligatoriske oppstillingene
  • Fullmakter som må være på plass før årsavslutningen av regnskapet 2020
  • Gjennomgang av økonomireglement i forbindelse med årsavslutningen
  • Gjennomgang av strykningsreglene
  • Kontroll av at man har betalt nok i avdrag

Målgruppe:
Økonomi- og regnskapsmedarbeidere og revisorer.

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Andre aktuelle arrangement: