Finansreglement

20.
april 2023

Kommuneloven med forskrift fastsetter rammene for hvordan kommunene skal forvalte sin gjeld og likviditet. Det har nå gått 20 år siden departementet så et behov for innføre regler for finansforvaltning i kommunal sektor. Utviklingen i regelverket siden den gang har vært drevet av «finansskandaler» som blant annet Terra-saken. Kommunenes gjeld har økt betydelig de siste årene og markert høyere enn inntektsveksten. Dette gjør kommunene langt mer sårbare for svingninger i rentenivået og andre aktivapriser.

Alle kommuner har i dag et finansreglement, men hvor bevisst forhold har man til det som står i sitt eget reglementet? På kurset vil deltakerne få en rekke tips og innspill til hvordan man kan laget et robust finansreglement for egen kommune. Man vil få en sjekk på om finansreglementet tilfredsstiller lovens minimumskrav og er tilpasset kommunens økonomiske situasjon.

Foreleser:
Jostein Aksdal er leder for forretningsutvikling og forvalter i Bergen Capital Management AS. Han har tidligere vært leder for finans og analyse i Haugesund kommune og kundeansvarlig i Kommunalbanken. Han har lang erfaring fra finans og offentlig sektor, og har også en bistilling som høgskolelektor i bedriftsøkonomiske fag ved Høgskolen på Vestlandet hvor han bl.a. underviser i investeringsanalyse.

Andre aktuelle arrangement: