Kurs: Finansforvaltning

– Gardermoen 16. og 17. oktober 2019

Kurset tar for seg finansiell risiko for kommunene og ser på begrepet vesentlig finansiell risiko. Dette trekkes inn i finansforvaltningen på gjeld og finansaktiva. Hensikten er å gi kommunale ledere praktisk informasjon som kan anvendes i utforming og praktisering av finansreglementet.

Onsdag 16. oktober 2019

10.00 – 10.30  Velkommen og introduksjon
Praktisering av finansforvaltning i en travel hverdag.  Identifisere finansiell risiko, utforming av strategi, retningslinjer, fullmakter og betryggende kontroll med finansforvaltningen.  Utarbeidelse at finansreglement basert på egen kunnskap.

10.30 – 11.30 Lave renter i 30 år
Rentenivået er den viktigste faktoren for å vurdere finansiell risiko. Ernst Hagen fra Gabler spår langvarig lavt rentenivå med utgangpunkt i eldrebølgen, globalisering og effektivisering samt høy statsgjeld i den vestlige verden

11.30 Lunsj

12.30 – 13.15 Vesentlig finansiell risiko
Tor Sydnes som har vært sentral i rettsakene rundt terrasakene ser nærmere på begrepet og hvordan det skal tolkes. Gjeldsgrad, driftsresultat og disposisjonsfond er sentrale elementer, men hva med pensjonsforpliktelser, gjeldsforvaltning og demografi?

13.15 – 14.00 Gjeld og aktiva i sammenheng
Tradisjonelt blir risiko på aktivasiden og passivasiden vurdert separat. Hvordan kan disse ses i sammenheng og hvordan trekke inn andre elementer? Hva innebærer kravet om at kommunen skal ha egen kunnskap om finansforvaltning? Sørensen gir sine betraktninger.

14.15 – 15.00 Overskuddslikviditet
Finansmarkedet og produktutviklingen gir nye løsninger enn for 5 år siden. Hvordan bør finansreglementet tilpasses utviklingen.  Ernst Hagen gir sine betraktninger.

15.15 – 16.00 Langsiktig finansforvaltning
Ernst Hagen: Finansdepartementet gir føringer for at kommuner skal regnes som ikke-profesjonell kunde. Finansmarkedet har også her utviklet seg og tradisjonell porteføljeskille med en fast aksjeandel er ikke optimal og fremtidsrettet porteføljekonstruksjon. Ansvarlig forvaltning bør også konkretiseres i finansreglementet

Torsdag 17. oktober 2019

09.00 – 10.00 Gjeldsforvaltning
Lasse Sørensen: Hvordan utarbeide strategi. Hvilke mål bør utarbeide? Hva bør vurderes dersom finansiering skal gjennomføres i kapitalmarkedet?  Hva er viktig å passe på når lån tas opp i obligasjonsmarkedet?  Er anvendelse av derivater og finansiering i sertifikater hensiktsmessig for kommunederivater. Refinansieringsrisiko og styring av rentedurasjon.

Pause

10.15 – 11.30 Styrende dokumenter
Hvordan sikre at kommunen har god og effektiv gjennomføring av finansstrategien med betryggende kontroll? Hvordan bør rapporteringen være til Hvilke rutiner skal være på plass, og hvor ofte bør rutinene vurderes.  Hvilke fullmakter må være på plass.  Hvilke avtaler må etableres ved opptak av lån i kapitalmarkedet?  Hvordan skal målsettinger og rammer for finansforvaltningen Mr X  fra kommune (tba)  viser eksempler på gode styringsrutiner

11.30 Lunsj

12.30 – 13.15 Utforming av et finansreglement

Vi gir konkrete innspill til formuleringer knyttet til de berørte temaer. Jonas Osland

13.15 – 14.00 Quiz, hva har seminaret omfattet?

Forelesere
Ernst Hagen, Lasse Sørensen, Tor Sydnes og Jonas Osland fra Gabler er forelesere.

Pris

Medlemmer:

Kurspris med overnatting kr. 5 420,-
(Kursavgift: kr. 2 950,-. Overnatting med full pensjon, kr. 2 470,-)

Kurspris dagdeltakelse kr. 4 210,-
(Kursavgift: kr. 2 950,-. Dagpakker, kr. 1 260,-)

Ikke-medlemmer

Kurspris med overnatting kr. 5 620,-
(Kursavgift: kr. 3 150,-. Overnatting med full pensjon, kr. 2 470,-)

Kurspris dagdeltakelse kr. 4 410,-
(Kursavgift: kr. 3 150,-. Dagpakker, kr. 1 260,-)

Kurstid
16. oktober 2019, kl. 10.00 – 16.00
17. oktober 2019, kl. 09.00 – 14.00

Påmeldingsfrist
28. august 2019

Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.

NKK-godkjent regnskapsfører

NKK-godkjent regnskapsfører - 1 dag

Bestillinger

 

Ja
Nei

Dagpakker
Fullpensjon inkl. overnatting

Info: Vi sender faktura i EHF-format til alle som er registrert i ELMA-registeret.

Jeg har lest og godkjent betingelser og vilkår for kurs og konferanser