Kurs: Finansforvaltning

– Gardermoen 16. og 17. oktober 2019

Kurset tar for seg finansiell risiko for kommunene og ser på begrepet vesentlig finansiell risiko. Dette trekkes inn i finansforvaltningen på gjeld og finansaktiva. Hensikten er å gi kommunale ledere praktisk informasjon som kan anvendes i utforming og praktisering av finansreglementet.

Onsdag 16. oktober 2019

10.00 – 10.30  Velkommen og introduksjon
Praktisering av finansforvaltning i en travel hverdag.  Identifisere finansiell risiko, utforming av strategi, retningslinjer, fullmakter og betryggende kontroll med finansforvaltningen.  Utarbeidelse at finansreglement basert på egen kunnskap.

10.30 – 11.30 Lave renter i 30 år
Rentenivået er den viktigste faktoren for å vurdere finansiell risiko. Ernst Hagen fra Gabler spår langvarig lavt rentenivå med utgangpunkt i eldrebølgen, globalisering og effektivisering samt høy statsgjeld i den vestlige verden

11.30 Lunsj

12.30 – 13.15 Vesentlig finansiell risiko
Tor Sydnes som har vært sentral i rettsakene rundt terrasakene ser nærmere på begrepet og hvordan det skal tolkes. Gjeldsgrad, driftsresultat og disposisjonsfond er sentrale elementer, men hva med pensjonsforpliktelser, gjeldsforvaltning og demografi?

13.15 – 14.00 Gjeld og aktiva i sammenheng
Tradisjonelt blir risiko på aktivasiden og passivasiden vurdert separat. Hvordan kan disse ses i sammenheng og hvordan trekke inn andre elementer? Hva innebærer kravet om at kommunen skal ha egen kunnskap om finansforvaltning? Sørensen gir sine betraktninger.

14.15 – 15.00 Overskuddslikviditet
Finansmarkedet og produktutviklingen gir nye løsninger enn for 5 år siden. Hvordan bør finansreglementet tilpasses utviklingen.  Ernst Hagen gir sine betraktninger.

15.15 – 16.00 Langsiktig finansforvaltning
Ernst Hagen: Finansdepartementet gir føringer for at kommuner skal regnes som ikke-profesjonell kunde. Finansmarkedet har også her utviklet seg og tradisjonell porteføljeskille med en fast aksjeandel er ikke optimal og fremtidsrettet porteføljekonstruksjon. Ansvarlig forvaltning bør også konkretiseres i finansreglementet

Torsdag 17. oktober 2019

09.00 – 10.00 Gjeldsforvaltning
Lasse Sørensen: Hvordan utarbeide strategi. Hvilke mål bør utarbeide? Hva bør vurderes dersom finansiering skal gjennomføres i kapitalmarkedet?  Hva er viktig å passe på når lån tas opp i obligasjonsmarkedet?  Er anvendelse av derivater og finansiering i sertifikater hensiktsmessig for kommunederivater. Refinansieringsrisiko og styring av rentedurasjon.

Pause

10.15 – 11.00 Utforming av et finansreglement
Vi gir konkrete innspill til formuleringer knyttet til de berørte temaer. Jonas Osland

11.30 Lunsj

12.30 – 13.00 Krav til regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter  og rapportering til kommunestyretØkonomisjef  Ingvar Linde i Høyanger kommune

13.15 – 14.00 Quiz, hva har seminaret omfattet?

Forelesere
Ernst Hagen, Lasse Sørensen, Tor Sydnes og Jonas Osland fra Gabler er forelesere.

Pris

Medlemmer:

Kurspris med overnatting kr. 5 420,-
(Kursavgift: kr. 2 950,-. Overnatting med full pensjon, kr. 2 470,-)

Kurspris dagdeltakelse kr. 4 210,-
(Kursavgift: kr. 2 950,-. Dagpakker, kr. 1 260,-)

Ikke-medlemmer

Kurspris med overnatting kr. 5 620,-
(Kursavgift: kr. 3 150,-. Overnatting med full pensjon, kr. 2 470,-)

Kurspris dagdeltakelse kr. 4 410,-
(Kursavgift: kr. 3 150,-. Dagpakker, kr. 1 260,-)

Kurstid
16. oktober 2019, kl. 10.00 – 16.00
17. oktober 2019, kl. 09.00 – 14.00

Påmeldingsfrist
28. august 2019

Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.

NKK-godkjent regnskapsfører

NKK-godkjent regnskapsfører - 1 dag

Bestillinger

 

Ja
Nei

Dagpakker
Fullpensjon inkl. overnatting

Info: Vi sender faktura i EHF-format til alle som er registrert i ELMA-registeret.

Jeg har lest og godkjent betingelser og vilkår for kurs og konferanser