Den perfekte årsberetningen?

7.
mars 2023

Innhold:

  • Hva sier forarbeidene om årsberetningen?
  • Kort gjennomgang av lovkravene.
  • Hva er minimum av innhold i hvert av punktene som skal inngå i årsberetningen?
  • Minstekrav til å si noe om den økonomiske stillingen og resultatet?
  • Vesentlige budsjett- og premissavvik
  • Hvilke krav stilles det til den finansielle rapporteringen i årsberetningen?
  • Gode eksempler på årsberetninger

Hvem bør delta:
Kommunedirektører, økonomi- og regnskapssjefer, de som har ansvar for å utarbeide årsberetningen på vegne av kommunedirektøren og revisorer.

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Andre aktuelle arrangement: