Utvalgte temaer bokføring

13.
april 2021

Temaer som vil bli gjennomgått:

 • Bokføringsmodellen
 • Dokumentasjon av bokførte opplysninger
 • Kjøp fra ikke bokføringspliktige
 • Hva skal reskontroføres?
 • Bevertning
 • Forholdet til avtaler med enkeltmannsforetak
 • Netthandel
 • Ansattes utlegg
 • Oppbevaringsplikt
 • Sporbarhet
 • Treningsavgift
 • Klesgodtgjørelse
 • Ajourhold
 • Gjennomgang av de mest sentrale bokføringsstandardene og god bokføringsskikkuttalelser

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Andre aktuelle arrangement: