Årsavslutning av kommuneregnskap (årsregnskap som avsluttes etter kommunelovens bestemmelser)

– Sarpsborg 14. november 2019

Timeplan:

10.00 Nytt fra GKRS

– Hvilke endringer er gjort det siste året
– Planer fremover
– Herunder spesielle regnskapsmessige forhold ved kommunesammenslåinger fra 1.1.2020

10.45 Pause

11.00 SAFT – er du klar?

11.30 Lunsj

12.30 Kontroller som bør gjennomføres før KOSTRA-rapporteringen 15. februar 2020

13.15 Pause

13.30 Utarbeidelse av finansielle måltall for økonomiplan, budsjett og i analyse av regnskapet

14.15 Pause

14.30 En gjennomgang av ny kommunelov med tilhørende forskrifter; hva er viktig å passe på allerede fra 1. januar 2020

15.30 Slutt

Målgruppe:
Regnskapssjefer, regnskapsmedarbeidere og revisorer.

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Pris

Medlemmer:
Kurspris  kr. 2 840,-
(Kursavgift: kr. 2 250,-. Dagpakke, kr. 590,-) 

Ikke-medlemmer
Kurspris kr. 3 040,-(Kursavgift: kr. 2 450,-. Dagpakke, kr. 590,-)

Kurstid
14. november 2019, kl. 10.00 – 15.30

Påmeldingsfrist
Avlyst!


NKK-godkjent regnskapsfører

NKK-godkjent regnskapsfører - 1 dag

Rull til toppen