Årsavslutning av kommuneregnskap (årsregnskap som avsluttes etter kommunelovens bestemmelser)

– Hamar 5. desember 2019

Timeplan:

10.00 Nytt fra GKRS

– Hvilke endringer er gjort det siste året
– Planer fremover
– Herunder spesielle regnskapsmessige forhold ved kommunesammenslåinger fra 1.1.2020

10.45 Pause

11.00 SAFT – er du klar?

11.30 Lunsj

12.30 Kontroller som bør gjennomføres før KOSTRA-rapporteringen 15. februar 2020

13.15 Pause

13.30 Utarbeidelse av finansielle måltall for økonomiplan, budsjett og i analyse av regnskapet

14.15 Pause

14.30 En gjennomgang av ny kommunelov med tilhørende forskrifter; hva er viktig å passe på allerede fra 1. januar 2020

15.30 Slutt

Målgruppe:
Regnskapssjefer, regnskapsmedarbeidere og revisorer.

Foreleser:
Åge Sandsengen

Pris

Medlemmer:
Kurspris  kr. 2 810,-
(Kursavgift: kr. 2 250,-. Dagpakke, kr. 560,-) 

Ikke-medlemmer
Kurspris kr. 3 010,-(Kursavgift: kr. 2 450,-. Dagpakke, kr. 560,-)

Kurstid
5. desember 2019, kl. 10.00 – 15.30

Sted
Hamar, Scandic Hamar

Påmeldingsfrist
28. oktober 2019

NB: Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.

NKK-godkjent regnskapsfører

NKK-godkjent regnskapsfører - 1 dag

Påmelding:


Påmeldingen er stengt!


Rull til toppen