Årsavslutning av kommuneregnskap (årsregnskap som avsluttes etter kommunelovens bestemmelser) for nybegynnere

– Gardermoen 19. og 20. november 2019

Timeplan:

19. november

10.00 Hva omfatter årsregnskapet (pliktige dokumenter, vedtak som må fattes mv.)

10.45 Pause

11.00 Regnskapsprinsippene

11.30 Lunsj

12.30 God kommunal regnskapsskikk påvirkning på årsavslutningen

13.15 Pause

13.30 Rekkefølgen i en årsavslutning

14.15 Pause

14.30 Bokføring av aktuarberegning – pensjon

15.15 Pause

15.30 Vurdering av balansepostene ved årsavslutningen

16.30 Avslutning dag 1

20. november

09.00 Avslutning av driftsregnskapet herunder strykninger

09.45 Pause

10.00 Avslutning av investeringsregnskapet herunder finansiering

10.45 Pause

11.00 Avslutning av investeringsregnskapet herunder finansiering

11.30 Lunsj

12.30 Avstemninger av grunnleggende sammenhenger og kretsløp 1,2 og 3

13.15 Pause

13.30 Noter og årsberetning

14.15 Pause

14.30 Bokføringsregelverkets krav til dokumentasjon av bokførte opplysninger og balansen

15.00 Avslutning dag 2

Målgruppe
Nyansatte som jobber med regnskap og de som har liten bakgrunn med kommunalt regnskap

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Pris

Medlemmer:

Kurspris med overnatting kr. 5 420,-
(Kursavgift: kr. 2 950,-. Overnatting med full pensjon, kr. 2 470,-)

Kurspris dagdeltakelse kr. 4 210,-
(Kursavgift: kr. 2 950,-. Dagpakker, kr. 1 260,-)

Ikke-medlemmer

Kurspris med overnatting kr. 5 620,-
(Kursavgift: kr. 3 150,-. Overnatting med full pensjon, kr. 2 470,-)

Kurspris dagdeltakelse kr. 4 410,-
(Kursavgift: kr. 3 150,-. Dagpakker, kr. 1 260,-)

Kurstid
19. november 2019, kl. 10.00 – 17.00
20. november 2019, kl. 09.00 – 15.00

Påmeldingsfrist
1. oktober 2019

NB: Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.

NKK-godkjent regnskapsfører

NKK-godkjent regnskapsfører - 1 dag

Påmelding:Rull til toppen