Årsavslutning av kommuneregnskap for nybegynnere

15.
november 2022

Avlyst!

På dette kurset vil følgende temaer bli gjennomgått med gode praktiske eksempler:

  • Hvordan man organiserer arbeidet med årsavslutningen, frister med mer
  • Gjennomgang av regnskapsprinsippene
  • Diverse avstemninger og avstemning av regnskapsmessige sammenhenger
  • Avslutning av drifts- og investeringsregnskapet inkl. strykningsregler og forholdet til et merforbruk
  • Oppstillingsplaner
  • Noter
  • Årsberetningens innhold
  • Innføring i konsolidert regnskap

Målgruppe:
Økonomi- og regnskapsmedarbeidere og revisorer som skal være med i årsavslutningen for første gang.

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Andre aktuelle arrangement: