Til innhold

Årsavslutning av kommuneregnskap for nybegynnere

- Gardermoen 14. og 15. november 2023

Innhold:

På dette kurset vil følgende temaer bli gjennomgått med gode praktiske eksempler:

  • Gjennomgang av regnskapsprinsippene og hvordan disse påvirker årsavslutningen
  • Diverse avstemninger og avstemning av grunnleggende sammenhenger og kretsløp
  • Kapitalkontoens betydning og avstemming av denne i forbindelse med årsavslutningen
  • Pensjon
  • Beregning av minmumsavdrag
  • Avslutning av drifts- og investeringsregnskapet inkl. strykningsregler og forholdet til et merforbruk/udekket
  • Oppstilling etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-9 (budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner)
  • Utarbeidelse av konsolidert regnskap
  • Noter – fokus på noen noter
  • Minimumskrav til årsberetningens innhold

Målgruppe:
Økonomi- og regnskapsmedarbeidere og revisorer som skal være med i årsavslutningen for første gang.

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.


Påmeldingsskjema

Ny kunde?
Fyll ut påmeldingsskjemaet nedenfor. Det vil automatisk bli opprettet en brukerkonto og du vil få tilsendt brukernavn og passord til oppgitt e-postadresse. Du bruker tilsendte brukernavn og passord for å hente ut kursbevis etter arrangementet og til påmelding på senere arrangement.

Har du gått på kurs hos oss etter 1. januar 2013?
Da er det allerede laget en profil på deg. Logg deg inn for en enklere påmelding. Du må bruke samme e-postadresse som du har brukt ved tidligere påmeldinger. Dersom du ikke husker passord kan du benytte glemt passord-funksjonen. Ta kontakt hvis du har problemer.

Ny e-postadresse?
Hvis du har brukerprofil hos oss fra tidligere, men fått ny e-postadresse, er det fint om du sender oss en e-post, så skal vi bytte adressen for deg. Da beholder du kursbevisene fra tidligere kurs.

Ny kunde?

Fyll ut påmeldingsskjemaet nedenfor. Det vil automatisk bli opprettet en brukerkonto og du vil få tilsendt brukernavn og passord til oppgitt e-postadresse. Du bruker tilsendte brukernavn og passord for å hente ut kursbevis etter arrangementet og til påmelding på senere arrangement.

Har du gått på kurs hos oss etter 1. januar 2013?

Da er det allerede laget en profil på deg. Logg deg inn for en enklere påmelding. Du må bruke samme e-postadresse som du har brukt ved tidligere påmeldinger. Dersom du ikke husker passord kan du benytte glemt passord-funksjonen. Ta kontakt hvis du har problemer.

Ny e-postadresse?

Hvis du har brukerprofil hos oss fra tidligere, men fått ny e-postadresse, er det fint om du sender oss en e-post, så skal vi bytte adressen for deg. Da beholder du kursbevisene fra tidligere kurs.

Fyll ut skjema nedenfor

Ja
Nei

Dagpakker
Fullpensjon inkl. overnatting

Info: Vi sender faktura i EHF-format til alle som er registrert i ELMA-registeret.

Kurspris:

Medlemmer:

Kurspris ved overnatting,
kr.6 880,-

(Kursavgift: kr. 3 200,-
Overnatting med full pensjon, 
kr. 3 680,-)

Kurspris ved dagdeltakelse,
kr. 4 990,-

(Kursavgift: kr. 3 200,-
Dagpakker, kr. 1 790,-)

Ikke-medlemmer:

Kurspris ved overnatting,
kr. 7 080,-

(Kursavgift: kr. 3 400,-
Overnatting med full pensjon, 
kr. 3 680,-)

Kurspris ved dagdeltakelse,
kr. 5 190,-

(Kursavgift: kr. 3 400,-
Dagpakker, kr. 1 790,-)


Kurstid:

14. november 2023, kl. 10.00 - 17.00
15. november 2023, kl. 09.00 - 15.00


Hotell:

Påmeldingsfrist:
26. september 2023

NB: Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.


NKK-godkjent regnskapsfører:
Kurset er godkjent som 2 dager etterutdanning for de som er NKK-godkjent regnskapsfører.

Betingelser og vilkår:

Andre aktuelle arrangement i samme kategori:

Innføring i kommuneregnskap

31. oktober og 1. november 2023
Digitalt kurs
Les mer

Vedlikehold av autorisasjon

7. november 2023
Digitalt kurs
Les mer

Forberedelse årsavslutning

8. november 2023
Digitalt kurs
Les mer

NKKs 47. landsmøte, Regnskapskonferansen, Økonomikonferansen og Inkassodagene

28. og 29. november 2023
Quality Airport Hotel Gardermoen
Les mer

ANONNSØRER

chevron-down