Årsavslutning av kommuneregnskap (årsregnskap som avsluttes etter kommunelovens bestemmelser)

– Bodø 4. og 5. desember 2019

Timeplan:

4. desember

10.00 Nytt fra GKRS
– Hvilke endringer er gjort det siste året
– Planer fremover

10.45 Pause

11.00 SAFT – er du klar?

11.30 Lunsj

12.30 Vurdering av balansepostene ved årsavslutning og deres påvirkning på bevilgningsregnskapet

13.15 Pause

13.30 Usikre forpliktelser og hendelser etter balansedagen

14.15 Pause

14.30 Skille mellom drift og investering (gjengangeren)

15.15 Pause

15.30 En gjennomgang av bokføringsregelverkets regler knyttet til årsavslutningen

16.30 Avslutning dag 1

5. desember

09.00 Årsavslutning av investeringsregnskapet

09.45 Pause

10.00 Kontroller som bør gjennomføres før KOSTRA-rapporteringen 15. februar 2020

10.45 Pause

11.00 Hva er viktig å passe på angående utlån ved årsavslutningen?

11.30 Lunsj

12.30 Utarbeidelse av finansielle måltall for økonomiplan, budsjett og i analyse av regnskapet

13.15 Pause

13.30 Hvordan lage en god årsberetning som er god nok for å si noe om kommunens økonomiske stilling og resultat?

14.15 Pause

14.30 Gjennomgang av ny kommunelov med tilhørende forskrifter; hva er viktig å passe på allerede fra 1. januar 2020

15.00 Avslutning dag 2

Målgruppe
Regnskapssjefer, regnskapsmedarbeidere og revisorer.

Foreleser:
Rune Stifjell
er økonomisjef i Karlsøy kommune. Han er også medlem av fagkomiteen i GKRS. Stifjell ble kåret til årets kommuneøkonomi i 2014.

Pris

Medlemmer:

Kurspris med overnatting kr. 5 690,-
(Kursavgift: kr. 2 950,-. Overnatting med full pensjon, kr. 2 740,-)

Kurspris dagdeltakelse kr. 4 250,-
(Kursavgift: kr. 2 950,-. Dagpakker, kr. 1 300,-)

Ikke-medlemmer

Kurspris med overnatting kr. 5 890,-
(Kursavgift: kr. 3 150,-. Overnatting med full pensjon, kr. 2 740,-)

Kurspris dagdeltakelse kr. 4 450,-
(Kursavgift: kr. 3 150,-. Dagpakker, kr. 1 300,-)

Kurstid
4. desember 2019, kl. 10.00 – 17.00
5. desember 2019, kl. 09.00 – 15.00

Sted
Bodø, Scandic Havet

Påmeldingsfrist
21. oktober 2019

NB: Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.

NKK-godkjent regnskapsfører

NKK-godkjent regnskapsfører - 1 dag

Påmelding:


Påmeldingen er stengt!


Rull til toppen