Årsavslutning av kommuneregnskap (årsregnskap som avsluttes etter kommunelovens bestemmelser)

– Bø 12. og 13. november 2019

Timeplan:

12. november

10.00 Nytt fra GKRS
– Hvilke endringer er gjort det siste året
– Planer fremover
– Herunder spesielle regnskapsmessige forhold ved kommunesammenslåinger fra 1.1.2020

10.45 Pause

11.00 SAFT – er du klar?

11.30 Lunsj

12.30 Vurdering av balansepostene ved årsavslutning og deres påvirkning på bevilgningsregnskapet

13.15 Pause

13.30 Usikre forpliktelser og hendelser etter balansedagen

14.15 Pause

14.30 Skille mellom drift og investering (gjengangeren)

15.15 Pause

15.30 En gjennomgang av bokføringsregelverkets regler knyttet til årsavslutningen

16.30 Avslutning dag 1

13. november

09.00 Årsavslutning av investeringsregnskapet

09.45 Pause

10.00 Kontroller som bør gjennomføres før KOSTRA-rapporteringen 15. februar 2020

10.45 Pause

11.00 Hva er viktig å passe på angående utlån ved årsavslutningen?

11.30 Lunsj

12.30 Utarbeidelse av finansielle måltall for økonomiplan, budsjett og i analyse av regnskapet

13.15 Pause

13.30 Hvordan lage en god årsberetning som er god nok for å si noe om kommunens økonomiske stilling og resultat?

14.15 Pause

14.30 Gjennomgang av ny kommunelov med tilhørende forskrifter; hva er viktig å passe på allerede fra 1. januar 2020

15.00 Avslutning dag 2

Målgruppe
Regnskapssjefer, regnskapsmedarbeidere og revisorer.

Foreleser:
Ingvar Linde er økonomisjef i Høyanger kommune. Har arbeidet tidligere som daglig leder i Sogn og Fjordane Revisjon IKS. Han var tidligere leder for fagkomiteen i GKRS.

Pris

Medlemmer:

Kurspris med overnatting kr. 4 745,-
(Kursavgift: kr. 2 950,-. Overnatting med full pensjon, kr. 1 795,-)

Kurspris dagdeltakelse kr. 4 240,-
(Kursavgift: kr. 2 950,-. Dagpakker, kr. 1 290,-)

Ikke-medlemmer

Kurspris med overnatting kr. 4 945,-
(Kursavgift: kr. 3 150,-. Overnatting med full pensjon, kr. 1 795,-)

Kurspris dagdeltakelse kr. 4 440,-
(Kursavgift: kr. 3 150,-. Dagpakker, kr. 1 290,-)

Kurstid
12. november 2019, kl. 10.00 – 17.00
13. november 2019, kl. 09.00 – 15.00

Sted
Bø, Bø Hotell

Påmeldingsfrist
Avlyst!

NB: Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.

NKK-godkjent regnskapsfører

NKK-godkjent regnskapsfører - 1 dag

Rull til toppen