Kurs:

Årsavslutning av kommuneregnskap 2020, digitalt kurs

– 1 dag: 20. januar 2021 

Temaer som vil bli gjennomgått er:

  • Nyheter og oppdateringer
  • Vurdering av balanseposter
  • Beregning av minimumsavdrag
  • Ny årsavslutning med nye strykningsregler
  • Hvordan dekke inn årets og ev. tidligere års merforbruk
  • Gjennomgang av de obligatoriske oppstillingsplanene og hvilke muligheter man har og ikke har
  • Ferdigstillelse av et konsolidert regnskap (hvordan man konsoliderer inn et regnskap ført etter regnskapsloven vil ikke bli gjennomgått på dagskurset)

Målgruppe
Regnskapssjefer, regnskapsmedarbeidere og revisorer.

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv. 

Praktisk info
Du trenger en PC/Mac med innebygd kamera/lyd og internetttilgang. Vi sender deg en lenke med tilgang til kurset på e-post i forkant.

Tilgang til nettundervisning kan kun brukes av én person. Er dere flere i organisasjonen som ønsker å følge samme kurs, må dette bestilles per ansatt.

Kurspris:

Medlemmer kr. 2 350,-
Ikke-medlemmer kr. 2 550,-

Kurstid:

20. januar 2021, kl. 09.00 – 14.00

Det digitale møterommet åpner 15 minutter før forelesningen. Vi anbefaler å beregne god tid til oppkobling.

Påmeldingsfrist:

15. januar 2021

NB: Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.

NKK-godjent regnskapsfører

NKK-godkjent regnskapsfører - 1 dag

 

Påmelding:

Ny e-postadresse etter kommunesammenslåing?
Hvis du har brukerprofil hos oss fra tidligere, men fått ny e-postadresse pga kommunesammenslåing, er det fint om du sender oss en e-post, så skal vi bytte adressen for deg. Da beholder du kursbevisene fra tidligere kurs.


Påmeldingen er stengt!


Rull til toppen