Til innhold

Dato Arrangement
22. august 2023-
1. november 2023

NKKskolen grunnleggende kommuneregnskap 2023

29. august 2023-
1. november 2023

NKKskolen videregående kommuneregnskap 2023

6. september 2023-
28. november 2023

NKKskolen merverdiavgift 2023

25. september 2023

Merverdiavgift og eiendom  - praktisk kurs, digitalt kurs 25. september 2023

10. oktober 2023-
11. oktober 2023

MVA for nybegynnere, Gardermoen 10. og 11. oktober 2023

11. oktober 2023

KOSTRA-nøkkeltall, Gardermoen 11. oktober 2023

18. oktober 2023-
19. oktober 2023

Økonomiforum 2023 i Nordland

19. oktober 2023

Introduksjon i innfordring av forfalte fordringer, digitalt kurs 19. oktober 2023

31. oktober 2023-
1. november 2023

Innføring i kommuneregnskap, digitalt kurs 31. oktober og 1. november 2023

31. oktober 2023-
1. november 2023

MVA for viderekomne, Gardermoen 31. oktober og 1. november 2023

7. november 2023

Vedlikehold av autorisasjon, digitalt kurs 7. november 2023

8. november 2023

Forberedelse årsavslutning, digitalt kurs 8. november 2023

14. november 2023-
15. november 2023

Årsavslutning av kommuneregnskap for nybegynnere, Gardermoen 14. og 15. november 2023

16. november 2023

God inkassoskikk og tvistehåndtering, digitalt kurs 16. november 2023

28. november 2023-
29. november 2023

NKKs 47. landsmøte, Regnskapskonferansen, Økonomikonferansen og Inkassodagene

30. november 2023

Årsavslutning av kommuneregnskap, digitalt kurs 30. november 2023

4. desember 2023

Årsavslutning av kommuneregnskap, Skien 4. desember 2023

5. desember 2023

Årsavslutning av kommuneregnskap, Kristiansand 5. desember 2023

5. desember 2023

Kommunale krav, legalpant, digitalt kurs 5. desember 2023

6. desember 2023-
7. desember 2023

Årsavslutning av kommuneregnskap, Gardermoen 6. og 7. desember 2023

3. januar 2024-
4. januar 2024

Årsavslutning av kommuneregnskap, Førde 3. og 4. januar 2024

18. januar 2024

Utleggspant: Etablering av utleggspant via namsmannen og som særnamsmann, digitalt kurs 18. januar 2024

15. februar 2024

Tvangssalg, digitalt kurs 15. februar 2024

7. mars 2024

Gjeldsordning for privatpersoner, digitalt kurs 7. mars 2024

21. mars 2024

Foreldelse av fordringer, digitalt kurs 21. mars 2024

11. april 2024

Innfordring overfor umyndige og ektefellers gjeldsansvar, digitalt kurs 11. april 2024

18. april 2024

Finansstrategi og risikostyring for kommuner og fylkeskommuner, digitalt kurs 18. april 2024

23. april 2024

Styring av kommunale investeringsprosjekter, digitalt kurs 23. april 2024

25. april 2024

Når skyldner blir borte, digitalt kurs 25. april 2024

6. mai 2024

Rettslig behandling av omtvistede krav, digitalt kurs 6. mai 2024

6. juni 2024

Konkurs, digitalt kurs 6. juni 2024

1. september 2024

NKKskolen kommunal finansforvaltning 2024

ANONNSØRER

chevron-down