Veien til viten

Vi er kurs- og konferanseleverandøren for deg som jobber med kommuneøkonomi og skatt

Skatt/innfordring

Praktisk etterbehandling av kontrollrapporter

Kurset gir en praktisk tilnærming til hvordan funn i kontrollrapporter skal følges opp. I forkant av kurset vil det bli sendt ut en (fiktiv) rapport etter kontroll i et konkursrammet selskap, men problemstillingene vil også i stor grad ha gyldighet for rapporter utenfor konkurssituasjonen.

Gardermoen 8. april 2019

Inkassodagene 2019

Konferansen for deg som jobber med innkreving av kommunale krav.

Gardermoen 13. og 14. mai 2019

Kontroll 2019

Konferansen for deg som jobber med arbeidsgiverkontroll.

Gardermoen 20. og 21. mai 2019

Innfordring av kommunale krav, fra kravet oppstår til betaling skjer

Gardermoen 17. september 2019

Kemner- og regnskapskonferansen 2019

NKK fyller 100 år og du inviteres til fest og faglig påfyll.

Oslo 9. og 10. desember 2019