Veien til viten

Vi er kurs- og konferanseleverandøren for deg som jobber med kommuneøkonomi og skatt

Skatt/innfordring

Innfordring av kommunale krav, fra kravet oppstår til betaling skjer

Gardermoen 17. september 2019

Kemner- og regnskapskonferansen 2019

NKK fyller 100 år og du inviteres til fest og faglig påfyll.

Oslo 9. og 10. desember 2019

Hvordan arbeide med saker i rødt løp

NKK fyller 100 år og du inviteres til fest og faglig påfyll.

Gardermoen 6. november 2019