Veien til viten

Vi er kurs- og konferanseleverandøren for deg som jobber med kommuneøkonomi og skatt

Skatt/innfordring

Inkassodagene 2019

Konferansen for deg som jobber med innkreving av kommunale krav.

Gardermoen 13. og 14. mai 2019

Kontroll 2019

Konferansen for deg som jobber med arbeidsgiverkontroll.

Gardermoen 20. og 21. mai 2019

Innfordring av kommunale krav, fra kravet oppstår til betaling skjer

Gardermoen 17. september 2019

Kemner- og regnskapskonferansen 2019

NKK fyller 100 år og du inviteres til fest og faglig påfyll.

Oslo 9. og 10. desember 2019

Hvordan arbeide med saker i rødt løp

NKK fyller 100 år og du inviteres til fest og faglig påfyll.

Gardermoen 6. november 2019