Regnskap

NKK tilbyr tradisjon tro kurs i årsavslutning. Vi holder både 1 og 2 dagerskurs rundt omkring i hele landet.

Arrangeres over hele landet høsten 2019

I dette kurset får du en grunnleggende innføring i kommuneregnskap.

Gardermoen 8. og 9. oktober 2019

I henhold til kommuneloven § 48 og forskrift om årsregnskap § 7 skal regnskapet føres i samsvar med god kommunal regnskapsskikk. Et brudd mot en KRS vil innebære at regnskapet ikke er avlagt i samsvar med god kommunal regnskapsskikk. Avhengig av hvor vesentlig bruddet mot en kommunal regnskapsstandard er for regnskapet, vil revisor kunne ta forbehold om en post, eller anbefale at regnskapet ikke fastsettes.

Gardermoen 5. september 2019

Etter kommunelovens § 48 skal rådmannen blant annet sørge for at kommunen har en betryggende kontroll.

Gardermoen 12. september 2019

På dette dagskurset vil det bli en gjennomgang av diverse temaer.

Gardermoen 29. oktober 2019

På dette kurset vil du bli oppdatert på alle satser og regelendringer som gjelder for 2019 og det som eventuelt kommer for 2020.

Gardermoen 6. og 7. november 2019

NKK fyller 100 år og du inviteres til fest og faglig påfyll.

Oslo 9. og 10. desember 2019

Fra 2020 gleder den nye kommuneloven med ny forskrift. På dette dagskurset vil du få en generell gjennomgang av hva som er nytt.

Over hele landet våren 2019