Veien til viten

Vi er kurs- og konferanseleverandøren for deg som jobber med kommuneøkonomi og skatt

Merverdiavgift

NKKskolen MVA

Kurset er et grunnleggende kurs innen merverdiavgift i kommunale virksomheter, og skal gi studentene inngående kunnskap om hovedtrekkene innen kommunal merverdiavgift.

1. samling 26. og 27. september 2019
2. samling 24. og 25. oktober 2019

MVA Grunnleggende

Kurset omhandler både merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven med tilhørende forskrifter, og gir derfor en innføring i all merverdiavgiftsbehandling for kommuner.

Kommer i 2020

MVA videregående

På kurset vil det bli fokusert på mer komplekse problemstillinger særlig innen fast eiendom, justeringsbestemmelsene og kombinert virksomhet med avgiftspliktig og kompensasjonsberettiget bruk.

Gardermoen 14. og 15. oktober 2019

Merverdiavgift og eiendom – praktisk kurs

Kurset er basert på ulike typer case med talleksempler. Hver case presenteres med faktum, areal og bygge-/driftskostnader. Eksemplene presenterer også ulike modeller for organisering, og som viser MVA konsekvensene.

Gardermoen 23. september 2019