Veien til viten

Vi er kurs- og konferanseleverandøren for deg som jobber med kommuneøkonomi og skatt

Konferanser

NKK fyller 100 år og du inviteres til fest og faglig påfyll.

Oslo 9. og 10. desember 2019

Konferansen for deg som jobber med innkreving av kommunale krav

Gardermoen 24. og 25. mars 2020

Konferansen for deg som jobber med arbeidsgiverkontroll

Gardermoen 12. og 13. mai 2020

Landsmøte 2020

Sett av datoen for Landsmøte 2020

Sarpsborg 26. og 27. august 2020

Konferansen for deg som jobber med mva-relaterte spørsmål innenfor kommune, fylkeskommune eller revisjon

Gardermoen 15. og 16. september 2020

Konferansen for deg som som jobber med økonomi/regnskap i kommunen og revisjon

Trondheim 1. og 2. desember 2020