Veien til viten

Vi er kurs- og konferanseleverandøren for deg som jobber med kommuneøkonomi og skatt

Konferanser

Konferansen for deg som jobber med innkreving av kommunale krav.

Gardermoen 13. og 14. mai 2019

Konferansen for deg som jobber med arbeidsgiverkontroll.

Gardermoen 20. og 21. mai 2019

Velkommen til Kommuneøkonomikonferansen 2019.

Oslo 27. og 28. mai 2019

Konferansen for deg som jobber med mva-relaterte spørsmål innenfor kommune, fylkeskommune eller revisjon.

Gardermoen 10. og 11. september 2019

NKK fyller 100 år og du inviteres til fest og faglig påfyll.

Oslo 9. og 10. desember 2019