Veien til viten

Vi er kurs- og konferanseleverandøren for deg som jobber med kommuneøkonomi og skatt

Aktiviteter i fylkeslagene

Årsavslutning av kommuneregnskap

NKK tilbyr tradisjon tro kurs i årsavslutning. Vi holder både 1 og 2 dagerskurs rundt omkring i hele landet.

Arrangeres over hele landet høsten 2019

Innfordring av kommunale krav, fra kravet oppstår til betaling skjer

Passer for de som ønsker en generell innføring av regler for innfordring.

Langesund, 7. november 2019

Rull til toppen