Veien til viten

Vi er kurs- og konferanseleverandøren for deg som jobber med kommuneøkonomi og skatt

Aktiviteter i fylkeslagene

Årsavslutning av kommuneregnskap

NKK tilbyr tradisjon tro kurs i årsavslutning. Vi holder både 1 og 2 dagerskurs rundt omkring i hele landet.

Arrangeres over hele landet høsten 2019

Kurs i økonomibestemmelsene i den nye kommuneloven

Fra 2020 gleder den nye kommuneloven med ny forskrift. På dette dagskurset vil du få en generell gjennomgang av hva som er nytt.

Arrangeres over hele landet våren 2019