Kurs i nye forskrifter og gjennomgang av standarder

- over hele landet våren 2020

Fra 2020 gjelder den nye kommuneloven med ny forskrift. På dette dagskurset vil du få en gjennomgang av hva som er nytt i forskriftene til ny kommunelov og hvilke endringer som er gjort i regnskapsstandardene 1-4.

På grunn av Koronaviruset er alle kursene utenom Trondheim avlyst. Når det gjelder kurset i Trondheim så gjøres det en løpende vurdering i forhold til myndighetenes anbefalinger.

Innhold:

10.00 - 10.45
Ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning

11.00 - 11.30
Ny forskrift om økonomiplan mv. fortsetter

11.30 Lunsj

12.30 - 13.15
Ny forskrift om garantier og gjeld og finansforvaltning

13.30 - 14.15
Ny forskrift om rapportering til KOSTRA og selvkostforskriften

  • Herunder gjennomgang av avklaringer med departementet

14.30 - 15.30
Gjennomgang av hva som er nytt i regnskapsstandardene 1-4

15.30 Slutt

Målgruppe:
Regnskapssjefer, regnskapsmedarbeidere og revisorer.

Foreleser:

Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

 

Steder:

Kurs i nye forskrifter og gjennomgang av standarder

Trondheim 31. mars 2020


Les mer og meld deg på

Frist:
25. februar 2020

Kurs i nye forskrifter og gjennomgang av standarder

Tromsø 15. april 2020


Les mer og meld deg på

Avlyst

Kurs i nye forskrifter og gjennomgang av standarder

Alta 16. april 2020


Les mer og meld deg på

Avlyst

Kurs i nye forskrifter og gjennomgang av standarder

Gardermoen 28. april 2020


Les mer og meld deg på

Avlyst

Kurs i nye forskrifter og gjennomgang av standarder

Bergen 29. april 2020


Les mer og meld deg på

Avlyst

Kurs i nye forskrifter og gjennomgang av standarder

Kristiansand 4. mai 2020


Les mer og meld deg på

Avlyst

Kurs i nye forskrifter og gjennomgang av standarder

Bodø 5. mai 2020


Les mer og meld deg på

Avlyst

Kurs i nye forskrifter og gjennomgang av standarder

Sandefjord 6. mai 2020


Les mer og meld deg på

Avlyst

Kurs i nye forskrifter og gjennomgang av standarder

Sarpsborg 7. mai 2020


Les mer og meld deg på

Avlyst

Kurs i nye forskrifter og gjennomgang av standarder

Førde 20. mai 2020


Les mer og meld deg på

Avlyst

Kurs i nye forskrifter og gjennomgang av standarder

Stavanger 28. mai 2020


Les mer og meld deg på

Avlyst

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle