Til innhold

KRS nr. 6 Noter og årsberetning – endelig standard

KRS nr. 6 er gjort om fra foreløpig til endelig kommunal regnskapsstandard med virkning fra regnskapsåret 2018.


Publisert: 22. januar 2018
Kategori:
2222.0101.18181818

Standarden kan også legges til grunn for regnskap og årsberetning for 2017. Sammenlignet med den foreløpige standarden er det tatt inn noter omtalt i notater fra GKRS. Videre er det foretatt forenklinger i kravene til innhold i noter på enkelte områder. Dette gjelder spesielt note om bruk av og avsetning til fond og note om langsiktig gjeld.

Les standarden

Last ned standarden i pdf-format

Last ned oversendelsesskriv i pdf-format


ANONNSØRER

chevron-down