KRS nr. 5 fastsatt som endelig standard

Styret i GKRS har fastsatt KRS nr. 5 ”Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil” som endelig kommunal regnskapsstandard. Standarden er gjort gjeldende med virkning fra regnskapsåret 2010.


Publisert: 14. oktober 2010
Kategori:
1414.1010.10101010

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle