Til innhold

Kravet om originalbilag i skattebetalingsforskriften oppheves

Skattedirektoratet kunngjør med dette at originalitetskravet til reiseregninger og utleggsoppstillinger oppheves. Endringen legger til rette for at utlegg nå kan behandles elektronisk fra arbeidstakers side, både på den ansattes hånd og bedriftens håndtering av utleggene i etterkant.


Publisert: 14. august 2014
Kategori:
1414.0808.14141414

ANONNSØRER

chevron-down