/Kommunal Finanshåndbok

Krav til renteberegning og gebyrer

I bankenes tilbud skal det klart og tydelig fremgå hvilke rentebetingelser og gebyrer som dekker de tjenester kommunen regner med å benytte seg av i avtaleperioden. De gebyrer og de rentemarginer som fremgår i avtalen, skal gjelde for hele avtaleperioden dersom det ikke skjer vesentlige endringer i gebyrer i tilfeller hvor utenforliggende forhold pålegger bankene å gjøre omfattende og generelle endringer i sin gebyrpolitikk, eller i spesielle tilfeller hvor en eventuell referanserente anses uegnet for sitt formål.


0606.0202.15151515
Publisert: 0606.0202.15151515
Kategori:

Krav til renteberegning og gebyrer:

  • Renten skal beregnes ut fra netto av totale innskudd og totale lån. Renten bør kapitaliseres hvert kvartal.
  • Renten bør beregnes ut fra daglig saldo, og renteberegningen bør kalkuleres etter 365/360 dager i året.
  • Kommunen ønsker at renten fastsettes med utgangspunkt i 1 mnd NIBOR, alternativ 3 mnd NIBOR.
  • Eventuelle gebyrer skal fortrinnsvis belastes etterskuddsvis pr. kvartal, alternativer kan imidlertid oppgis.

For lettere å kunne vurdere og sammenligne tilbud, er det ønskelig at bankenes tilbud utformes i tråd med dette mønsteret. Dersom ikke denne mal blir fulgt, er det av avgjørende betydning for om tilbud skal bli vurdert at avvik fra malen blir grundig begrunnet og dokumentert. Oppdragsgiver står fritt til å forkaste et tilbud som ikke følger malen.


Tilbake

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle