Til innhold

KOSTRA-rapportering for regnskapsåret 2020, presisering angående konsolidert regnskap fra SSB

  • For kommunene
  • For fylkeskommune
  • KOSTRA-tips

Publisert: 11. februar 2021
Kategori:
1111.0202.21212121
For kommunene

KOSTRA-rapportering for regnskapsåret 2020, presisering angående konsolidert regnskap

SSB har fått noen spørsmål fra kommuner om levering av konsolidert regnskap som indikerer behov for presisering i tillegg til veiledningen som er gitt i oppslagsheftet til hjelp ved KOSTRA-rapportering av regnskap.

Vi ber dere derfor om å videreformidle følgende til de som jobber med innsending av KOSTRA kommuneregnskap:

  • Kommunene skal sende inn både kommunekasseregnskap på skjema 0A og 0B og konsolidert regnskap på skjema 0M og 0N. Jamfør KOSTRA-forskriften § 5.
  • Kommuner som ikke har kommunale foretak (KF), lånefond eller interkommunale samarbeid som ikke er egne rettssubjekt, det vil si: kommuner som ikke har noe å konsolidere, må likevel sende inn konsolidert regnskap på skjema 0M og 0N. Kommuner som ikke har enheter å konsolidere vil da ligge med samme regnskapstall for konsolidert som for kommunekasse.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ønsker at alle kommuner skal være med i våre statistikkbanktabeller for konsolidert regnskap. For rent praktisk å få til dette, må vi be kommunene om dette som nok oppleves som unødvendig dobbeltarbeid. SSB har ikke oversikt over hvilke kommuner som til enhver tid ikke har enheter å konsolidere, og vil dermed ikke kunne gjøre denne jobben selv.

For disse kommunene, vil man kunne benytte kommunekassefilene 0A og 0B som utgangspunkt for konsolidertfilene 0M og 0N. Ved søk/erstatt kan man så endre skjemanummer fra 0A til 0M og fra 0B til 0N samt endre kontoklassene fra 0 til 4 og fra 1 til 3 i bevilgningsfilen 0M og fra kontoklasse 2 til 5 i balansefilen 0N.

Nærmere informasjon om filoppbyggingen for konsolidert regnskap, finner man i kapitlene 1.3 og 2.1 i oppslagsheftet til hjelp ved KOSTRA-rapportering av regnskap.

Kommunene kan også sende eventuelle spørsmål om filoppbygging mv. til felles-postkassen for kommuneregnskap: kostra-kommuneregnskap@ssb.no .

For fylkeskommunene

SSB har fått noen spørsmål fra kommuner om levering av konsolidert regnskap som indikerer behov for presisering i tillegg til veiledningen som er gitt i oppslagsheftet til hjelp ved KOSTRA-rapportering av regnskap. Presiseringen vil også gjelde levering av fylkeskommuneregnskap.

Vi ber dere derfor om å videreformidle følgende til de som jobber med innsending av KOSTRA fylkeskommuneregnskap:

  • Fylkeskommunene skal sende inn både fylkeskommunekasseregnskap på skjema 0C og 0D og konsolidert regnskap på skjema 0P og 0Q. Jamfør KOSTRA-forskriften § 5.
  • Fylkeskommuner som ikke har fylkeskommunale foretak (FKF), lånefond eller interfylkeskommunale samarbeid som ikke er egne rettssubjekt, det vil si: fylkeskommuner som ikke har noe å konsolidere, må likevel sende inn konsolidert regnskap på skjema 0P og 0Q. Fylkeskommuner som ikke har enheter å konsolidere vil da ligge med samme regnskapstall for konsolidert som for fylkeskommunekasse.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ønsker at alle fylkeskommuner skal være med i våre statistikkbanktabeller for konsolidert regnskap. For rent praktisk å få til dette, må vi be fylkeskommunene om dette som nok oppleves som unødvendig dobbeltarbeid. SSB har ikke oversikt over hvilke fylkeskommuner som til enhver tid ikke har enheter å konsolidere, og vil dermed ikke kunne gjøre denne jobben selv.

For disse fylkeskommunene, vil man kunne benytte fylkeskommunekassefilene 0C og 0D som utgangspunkt for konsolidertfilene 0P og 0Q. Ved søk/erstatt kan man så endre skjemanummer fra 0C til 0P og fra 0D til 0Q samt endre kontoklassene fra 0 til 4 og fra 1 til 3 i bevilgningsfilen 0P og fra kontoklasse 2 til 5 i balansefilen 0Q.

Nærmere informasjon om filoppbyggingen for konsolidert regnskap, finner man i kapitlene 1.3 og 3.1 i oppslagsheftet til hjelp ved KOSTRA-rapportering av regnskap.

Fylkeskommunene kan også sende eventuelle spørsmål om filoppbygging mv. til felles-postkassen for fylkeskommuneregnskap i SSB: kostra-kommuneregnskap@ssb.no.

KOSTRA-tips

Kommuner og fylkeskommuner jobber i disse dager på spreng med KOSTRA-innrapportering,  blant annet på regnskap og spesielt det nye konsoliderte regnskapet som skal sendes inn.

Som en hjelp til å lage filene med konsolidert regnskap, ber vi dere videreformidle et «Søk/erstatt»-triks for å endre skjema-navn og kontoklasser fra kasse-filene til konsolidert-filer.

Nedenfor her er en forklaring, der det er vist eksempel (fiktivt regnskap) på bruk av Søk/erstatt for å endre fra skjemanavn fra 0A til 0M samt endre kontoklasse 1 til 3:

For å få opp Søk/erstatt-boksen, kan man klikke samtidig på tastene  Ctrl og H.

Marker hele feltet fram til og med kontoklassen (blå markering). Kopier feltet inn i både boksen for «Søke etter:» og boksen for «Erstatt med». Så endrer du bokstaven A til M og tallet for kontoklasse fra 1 til 3 i boksen for «Erstatt med:» Da kan du trygt klikke på knappen for «Erstatt alle», for de andre ett-tallene som for eksempel i beløpet 1328 vil ikke endres når det ikke samtidig har den samme formen som det som ligger markert med blått.

Samme operasjon gjøres for å endre fra kontoklasse 0 til 4.


ANONNSØRER

chevron-down