Kontaktmøte mellom Skattedirektoratet og NKK

NKK hadde 5. desember 2012 kontaktmøte med Skattedirektoratet hvor temaene arbeidsgiverkontrollen, rutiner for fastsettingsområdet, Skatteoppkreverkonferansen, Altinn - mine krav og betaling, grensesnitt SKD ble tatt opp.


Publisert: 29. januar 2013
Kategori:
2929.0101.13131313

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle