Kontaktmøte mellom Skattedirektoratet og NKK

NKK hadde 5. desember 2012 kontaktmøte med Skattedirektoratet hvor temaene arbeidsgiverkontrollen, rutiner for fastsettingsområdet, Skatteoppkreverkonferansen, Altinn - mine krav og betaling, grensesnitt SKD ble tatt opp.


Publisert: 29. januar 2013
Kategori:
29. januar 2013

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle