Til innhold

Fylkeslagene

NKK har fylkeslag i alle fylker (Oslo/Akershus). Fylkeslagenes ledere er med i landsstyret (landsstyret møter 2 ganger i året)

Landsstyret behandler:

  • Forbundets årsmelding, regnskap, budsjett og årsplan
  • De saker sentralstyret legger frem eller de saker landsstyret selv foreslår
  • Utnevner valgkomitè

Fylkeslagene:

  • Aktiviteter: Fagseminarer, høringsuttalelser og kurs
  • Mange fylkeslag har egne fagutvalg

Fylkesledere

NKK Agder

Randi Bentsen

NKK Buskerud

Elise Eek Jensen

NKK Finnmark

For tiden ingen valgt leder

NKK Hordaland

Jarle Nakken

NKK Innlandet

Ole Peder Jensen

NKK Møre og Romsdal

Ole Kristian Artnsen

NKK Nordland

Geir Arne Solbakk

NKK Oslo og Akershus

Nina Johnsrud

NKK Rogaland

William Jørgensen

NKK Sogn og Fjordane

Ingunn Frislid Solheim

NKK Troms

For tiden ingen valgt leder

NKK Trøndelag

Øystein Larsen

NKK Vestfold og Telemark

Lars Petter Homme

NKK Østfold

Monica Martinsen

ANONNSØRER

chevron-down