Fylkeslagene

NKK har fylkeslag i alle fylker (Oslo/Akershus). Fylkeslagenes ledere er med i landsstyret (landsstyret møter 2 ganger i året)

Landsstyret behandler:

  • Forbundets årsmelding, regnskap, budsjett og årsplan
  • De saker sentralstyret legger frem eller de saker landsstyret selv foreslår
  • Utnevner valgkomitè

Fylkeslagene:

  • Aktiviteter: Fagseminarer, høringsuttalelser og kurs
  • Mange fylkeslag har egne fagutvalg

Fylkesledere

NKK Troms

For tiden ingen valgt leder

NKK Oppland

Ole Martin Alfstad

NKK Oslo og Akershus

Nina Johnsrud

NKK Finnmark

For tiden ingen valgt leder

NKK Buskerud

Elise Eek Jensen

NKK Agder

Marit Gundersen

NKK Vestfold og Telemark

Lars Petter Homme

NKK Østfold

Karoline Stordahl

NKK Rogaland

William Jørgensen

NKK Møre og Romsdal

Ole Kristian Artnsen

NKK Sogn og Fjordane

Linda Nipen

NKK Hedmark

Ole Peder Jensen

NKK Hordaland

Jarle Nakken

NKK Nordland

Geir Arne Solbakk

NKK Trøndelag

Roy Fritzon

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle