Konsekvensutredning – konsekvenser for skatteoppkrevernes arbeidsoppgaver ved innføring av EDAG

NKK har levert kommentarer til Konsekvensutredning – konsekvenser for skatteoppkrevernes arbeidsoppgaver ved innføring av EDAG.

Publisert:

Skatt