Til innhold

Kompensasjon av merverdiavgift - omklassifisering av riksvegnett

Brevet gjelder spørsmålet om hvilke subjekter som kan overføre justeringsrett.


Publisert: 13. oktober 2011
Kategori:
1313.1010.11111111

ANONNSØRER

chevron-down