Til innhold

KOMØKNETT Sør-Trøndelag - fagsamling 1. desember 2010


Publisert: 2. desember 2010
0202.1212.10101010

Digitale hjelpemidler, styring, kvalitet og egenkontroll i kommunene var tema under høstsamlingen i KOMØKNETT.

NKK og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag arrangerte 1. desember ny fagsamling i KOMØKNETT. Stedet denne gangen var Lian restaurant ved Bymarka i Trondheim. Hele 20 kommuner var påmeldt, noe som er meget bra i en hektisk periode med budsjettarbeid.

Camilla Wold fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) og Kjell Arntzen fra Trondheim kommune orienterte om digitale hjelpemidler og hvilke muligheter disse gir kommunene. Difi opplyste at de kan bista med tilskuddsmidler til kommuner som ønsker å se på dette området. Lasse Tjernsbekk fra NKK presenterte nyttige elektroniske hjelpemidler i økonomistyringen.

Ordfører i Steinkjer kommune Bjørn Arild Gram tok for seg hvordan kommunene kan styrke sin egenkontroll. Han la fram oppsummeringen fra rapporten 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane. Han har vært leder av arbeidsgruppa om egenkontroll opprettet av KRD. Et praktisk eksempel på helhetlig styrings- og rapporteringssystem ble deretter presentert av Inger Johanne Steinveg fra Hemne kommune.

Deltakerne fikk mot slutten av samlingen en orientering om relevante tema fra økonomirådgiverne hos Fylkesmannen.

Evalueringen fra samlingen var meget gode (karakter 4.8), og flere fremhevet det faglige innholdet. Slike samlinger bidrar til positiv erfaringsutveksling.


ANONNSØRER

chevron-down