Kommunesammenslåing – dokumentasjonkravet for merverdiavgiftskompensasjon

Som ledd i regionreformen har 119 kommuner med virkning fra og med 1. januar 2020 blitt redusert til 47 nye kommuner. Endring ved sammenslåing og deling av kommuner til en ny kommune reiser flere spørsmål knyttet til krav om kompensasjon av merverdiavgift på innkjøp de involverte kommunene foretok ved årskiftet 2019-2020.

Publisert:

Skrevet av:

Ola Fredriksen, Advokatfirmaet PwC
Merverdiavgift

Skattedirektoratet kom i en uttalelse av 18. desember 2019 med en del avklaringer som det er hensiktsmessig å være kjent med i forbindelse med levering av skattemelding kompensasjon og skattemelding merverdiavgift.
I uttalelsen legger Skattedirekotratet til grunn at ny kommune – i skattemelding for 1. termin 2020 – kan kreve kompensasjon for merverdiavgift selv om salgsdokumentasjon er utstedt i navnet og med organisasjonnummeret til den gamle kommunen.
Uttalelsen gjelder konkret for krav om kompensasjon for merverdiavgift, men skattemyndighetene vil trolig også legge uttalelsen til grunn for nye kommuners krav om fradrag for merverdiavgift.

Skattedirektoratet uttaler seg også konkret om krav om kompensasjon for 1. termin 2020, men uttalelsen vil også være aktuell for levering av krav om kompensasjon for 2. termin 2020 idet kompensasjonskrav for salgsdokumentasjon med fakturadato i 1. termin 2020 blir foreldet dersom kravet ikke fremmes innen leveringsfristen for 2. termin 2020. Leveringsfristen for skattemeldingen for 2. termin 2020 er 10. juni 2020.

Nye kommuner som har oppstått etter deling av tidligere kommuner bør merke seg at det etter Skattedirektoratets syn vil kunne bli nødvendig å be leverandør om å utstede kreditnota og ny salgsdokumentasjon i den nye kommunens navn.