Kommuneregnskap

Forespørsel om frister i forbindelse med merverdiavgiftskompensasjon for kommunene

Norges kommunerevisorforbund har på vegne av NKRF, KS og NKK sendte en forespørsel til Finansdepartementet om friser i forbindelse med merverdiavgiftkomensasjon for kommunene. Til Finansdepartementet. Tiltakene som er satt i verk som følge av spredningen av Covid-19 fører til at arbeidet i kommunene påvirkes. Dette gjelder også kommunenes revisorer. Blant annet gjelder dette muligheten for

Les mer »
Rull til toppen